Syverstad gård har Matmerks godkjenning for Inn på tunet.

“Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.” (https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/om-inn-paa-tunet)

Vi har et praktisk tilbud til barn og unge med ulike behov. Det kan organiseres med enkeltelever på faste dager gjennom året, for at elever med særskilt behov får en avkobling fra klasserommet og opplever en arena med praktisk arbeid, mindre gruppe og fokus på mestring. Opplegget tilpasses den enkeltes behov og ulike kompetansemål i læreplanen.

Kan også organiseres som gårdsbesøk for grupper i følge med lærer eller førskolelærer. 

Inn på tunet på Syverstad gård drives av Simen Fossum som er gårdeier og utdannet tømrer, og Gyda Askestad som er utdannet allmennlærer og faglærer i kunst og håndverk. Vi bruker vår faglige bakgrunn i tilnærmingen til barn og unge i kombinasjon med gårdens og dyras daglige stell og virke.

Ta kontakt ved spørsmål om vi har noe som passer deres behov.