Syverstad gård er en av Askers eldste gårder og ligger sentralt til mellom Hvalstrand og Holmen, 15 minutter fra Oslo. Gården driver selskapslokale i et 300 år gammelt, nyoppusset fjøs. Vi har også økologisk villsau, bier, høner og sesongbasert frilandsgris. Vi er en godkjent "Inn på tunet-gård" og har aktivitetstilbud for barn og ungdom i skole, barnevern og NAV.

Gården eies og drives av Simen Fossum som er tømrer og gårdbruker. Sammen med seg på laget har han Gyda Askestad som er utdannet lærer.

Hval gård barnehage og Hundebarnehagen A / S har avdelinger hos oss.